Traktorer

Allmänt om traktorer

Traktorer är till för att man ska kunna dra andra fordon eller tunga redskap som kopplas på fram- eller baktill. Den utvecklades framför allt till att användas inom jordbruket, men i dag finns det många olika typer av traktorer som lämpar sig till olika ändamål. Inom jordbruk används traktorn till exempel vid plöjning eller slåtter, inom skogsbruk för att transportera virke, och på vintern är traktorn användbar för att röja snö på större områden. De flesta traktormodeller är konstruerade så att motorblocket och transmissionen är hopbyggda till en enhet som bär upp traktorn, men det finns också traktorer som är byggda på ram, på samma sätt som lastbilar. John Deere var den första traktorn som byggdes på ram, men det är inte många tillverkare som har gjort samma sak. Då Sverige gick med i EU år 1995 höjdes maxhastigheten för traktorer från 30 km/h till 40 km/h. Traktorer som är byggda före 2003 samt personbilar som är ombyggda till traktorer (så kallade A-traktorer) ska dock fortfarande enligt lagen ha en maxhastighet på 30 km/h.

traktorer

Jordbrukstraktor

Traktorn är ett oumbärligt redskap inom modernt jordbruk. Den används i så gott som alla typer av sysslor som har med jordbruk att göra, allt från plöjning och sådd till gödsling och betesputsning. Vid höbärgning används en slåttermaskin, som oftast bogseras av traktorn, men det finns även frontmonterade slåttermaskiner. När höet har torkat används en balpress för att pressa och binda ihop gräset till balar som sedan används som foder. Bogserade jordbruksredskap kan lyftas och sänkas med hjälp av ett så kallat trepunktslänkage som finns bak på traktorn. Många nya traktorer har även frontmonterad trepunktslyft, eller frontlyft, för lyft och transport av tunga föremål. Frontlyft används ofta vid snöröjning, där ett bak-kopplat redskap inte skulle vara möjligt, men också vid till exempel plöjning och slåtter. Frontlastaren är ett redskap för jordbrukstraktorer som kom i slutet av 1940-talet. Den kopplas på på framsidan av traktorn och fungerar som en lyftanordning. Frontlastarna hade från början låg lyftkapacitet och gjorde traktorerna väldigt klumpiga, men de var ändå ett populärt alternativ till lastmaskinen. Moderna frontlastare har många egenskaper som saknades på de allra första frontlastarna. De är bland annat hydrauliska, vilket har ökat lyftkapaciteten. Många byggs också med parallellföring, vilket innebär att tippvinkeln på till exempel ett gaffelredskap hålls konstant när man lyfter och sänker lastaren. På så sätt hålls det som ska lyftas bättre kvar på gaffeln. Frontlastare används till exempel för skopor, plogblad, gafflar och en rad andra redskap.

Skogstraktor

Skogstraktorn är en vidareutveckling av jordbrukstraktorn och är anpassad till att användas i skogsterräng inom skogsvård och skogsbruk. I Norden använder man sig i huvudsak av den så kallade kortvirkesmetoden, som är utvecklad av svenska skogsmaskinstillverkare. Metoden innebär att träden kapas till kortare stockar på avverkningsplatsen, innan de förs till stället där de ska användas. En annan metod är helträdsmetoden, där träden kapas och transporteras fram hela. Skördare är en skogsmaskin som används inom kortvirkesmetoden. Den fäller, kvistar samt apterar träden till lämpliga stockar. I samband med skördaren används en skotare för att transportera virket från avverkningsplatsen till en bilväg där det kan avhämtas.

EPA-traktor och A-traktor

EPA-traktor är en personbil som blivit ombyggd till en traktor. EPA-traktorerna var vanliga på 1920- och 30-talet då riktiga traktorer ännu var för dyra för vanligt folk. År 1963 infördes en ny klass traktorer som alternativ till EPA-traktorn. Dessa fick namnet A-traktorer och är precis som EPA-traktorn en personbil som blivit omkonstruerad. Skillnaden är att det är strängare regler för A-traktorer än för EPA-traktorer. Till exempel får maxhastigheten på A-traktorn inte överstiga 30 km/h.