Lastmaskiner

Lastmaskiner används till fler olika ändamål på sågverk, vid vägarbeten, byggarbetsplatser och andra anläggningsarbeten. De är främst till för att flytta material som grus, flis och sand med en stor skopa, men de kan även hantera pallar och kan därmed användas till att flytta andra typer av stora föremål. Andra redskap som kan användas med lastmaskinen är snöplog och schaktblad, som kan användas vid lättare schaktningsarbeten. Lyftaggregatet framme på lastmaskinen har två funktioner som manövreras hydrauliskt, och det är lyftning och sänkning av lyftarmarna samt tiltning av skopan, eller det redskap som man råkar ha på. Lastmaskiner finns i både stora och små modeller beroende på vilken sorts arbete som behöver utföras. I Sverige finns det ett flertal firmor som tillverkar bland annat lastmaskiner, däribland Ljungby Maskin, Sandvik AB och Volvo Construction Equipment, som är ett stort varumärke som ingår i Volvokoncernen. Kända internationella tillverkare är Hitachi, Caterpillar, Kawasaki och John Deere.

lastmaskiner

Hjullastare

De flesta lastmaskiner är hjullastare, det vill säga sådana som går på hjul, men även banddrivna lastmaskiner används. Banddrivna lastmaskiner klarar av en tuffare terräng än hjullastare, men annars är användningsområdena hos de två modellerna ganska lika. Hjullastare eller bandlastare lämpar sig inte lika bra som grävmaskiner för grävningsarbeten, eftersom redskapsdelen inte går mer än några decimeter ner under markytan. Innan grävmaskiner blev populära var det dock vanligt att använda lastmaskiner även för grävningsarbeten. Lastmaskiner används inte heller för tunga schaktningsarbeten där stora massor jord eller annat material ska förflyttas. Till denna typ av arbete använder man i stället en schaktmaskin, eller bulldozer, som den också kallas. På en typ av hjullastare som kallas svänglastare finns möjligheten att svänga den främre delen på maskinen. Dessa bli allt vanligare i Sverige.

Kompakta hjullastare

Kompakta hjullastare är mindre och smidigare än andra lastmaskiner och är därför populära till arbeten som kräver mer precision eller som utförs i trånga utrymmen. Det USA-baserade varumärket Bobcat är känt för sin tillverkning av bland annat kompakta hjullastare. Dessa används till att schakta jord, grus och sand, ploga snö, som allmänt hjälpredskap på byggplatser med mera. De flesta kompakta hjullastare är, precis som andra lastmaskiner, ramstyrda, vilket innebär att framdelen och bakdelen kan vinklas i förhållande till varandra. En annan typ av kompakt lastare är sladdlastaren, som är en liten hjullastare med små hjul som är låsta på var sida av fordonet. När man ska svänga rullar bara det ena hjulparet medan det andra sladdar, detta i stället för att hjulen vinklar sig.

Frontlastare

En frontlastare är ett redskap som kopplas på framme på en traktor. Även med en frontlastare kan man utföra många olika typer av arbeten, eftersom man förutom skopor också kan fästa andra redskap till den, som till exempel blad, gripar och gafflar. Moderna frontlastare kan vara parallellförda, vilket innebär att skopan hålls i samma vinkel när man höjer och sänker armarna. Frontlastaren utvecklades ursprungligen av det svenska företaget Ålö AB år 1947 och har sedan dess varit ett populärt tilläggsredskap bland annat inom jordbruket. Ålö AB finns i Umeå och är fortfarande en ledande tillverkare av jordbruksmaskiner.