Sveriges största mässor för maskiner (jordbruk)

Även om jordbruket idag mest sköts av maskiner så kräver det mycket arbete. Den absolut viktigaste lantbruksmaskinen är traktorn. Genom att spänna olika redskap efter den kan man utföra den största delen av arbetet på en gård. En maskin som med fördel kan kopplas till traktorn är balpressen. När det är tid att ta in höet används den för att pressa samman skörden i stora balar. Såningsmaskinen som sprider ut frön på åkrarna kopplas bak på traktorn.

Det finns många olika sätt att få nyheter idag. Ett exempel är där du som arbetar inom jordbruket eller bara är intresserad i största allmänhet kan hitta den senaste informationen om motorer och fordon. En lantbrukare bör också tänka på att besöka mässor regelbundet. Där är det möjligt att lyssna på föredrag, se bilder av de senaste redskapen och inte minst träffa många andra lantbrukare. Till de stora mässorna kommer folk från Lund i söder till Luleå i norr.

Elmiamässan

Elmia lantbruksmässa i Jönköping är en fackmässa som samlar besökare från hela Sverige. Under ett och samma sak finns allting som har med jordbruket att göra. Samarbeten inleds och nya kunskaper sprids.År 2020 står klimatfrågan i fokus. Ur flera olika vinklar kommer den frågan att diskuteras. Det svenska lantbruket har möjlighet att även i framtiden förbli starkt och säkert, men för det krävs det en ständigt pågående dialog. Klimat, väder och vind har i alla tider varit avgörande för jordbruket överallt i världen.

För djurens skull

På svenska gårdar finns mängder av kor, hästar, grisar, hönor och får. Sysslor som mjölkning och utfordring görs idag med hjälp av maskiner. Även det tunga arbetet med att göra rent hos djuren är mekaniserat. Men dessa maskiner utvecklas och förbättras ständigt. För dig som är en ansvarsfull och modern lantbrukare är det nödvändigt att känna till den senaste tekniken. Ett besök på lantbruksmässan i Jönköping eller något av branschens andra evenemang är därför både trevligt och lärorikt.