Jordbruksmaskiner

Jordbruk omfattar många olika sysslor, allt från bearbetning av fält till höbärgning och djurskötsel. Till bearbetning av fält hör sådant som plogning, harvning, sådd och skörd, och allt detta utförs i moderna jordbruk med maskiner, antingen med självgående maskiner eller med redskap som dras med traktor. Gemensamt för jordbruksmaskinerna är att de har en egen kraftkälla, till skillnad från övriga typer av jordbruksredskap, som kopplas till traktor. Traktorn är lämplig för många ändamål i och med att man kan koppla många olika sorters redskap till den. Ett av de redskap som dras av en traktor är balpressen. Den används vid höbärgningen för att göra balar. Gräset matas in i höpressen, där det pressas och binds ihop till balar och ”spottas” ut i en kärra. Rundbalspressen gör stora runda balar av hö som rullas in i vit sträckfilm.

Såningsmaskin

jordbruksmaskiner

Såningsmaskinen, eller såmaskinen, är en annan jordbruksmaskin som kopplas på bak på traktorn. Den används för att sprida ut frön på åkern till exempel när man ska så vete eller andra spannmålssorter. Moderna såmaskiner kan även hantera gödsling samtidigt. Efter sådden då växten börjat gro behöver man i många fall bespruta grödan med växtskyddsmedel. Det här gör man med en växtskyddsspruta, som oftast dras av en traktor.

Maskiner för bearbetning av jorden

Det finns maskiner och redskap för alla skeden av produktion av gröda på öppna fält, som till exempel spannmålsproduktion. En stor del av dessa hjälpmedel är redskap som kopplas till en traktor, så som harv och plog. Jordfräs är en maskin som används för att luckra upp jorden genom att slå sönder kompakta jordklumpar och vända upp jorden. Det gör man för att jorden ska få mer syre. Jordfräsar används ofta vid växtodling hemma och när man ska odla gräsmatta.

Skördetröska

jordbruksmaskiner

Skördetröskan används för att skära skörda spannmål och samtidigt skilja korn från halm och boss. Skärbordet är det som kapar av spannmålen, det som förr gjordes med lie eller skära. När det kapats av fortsätter grödan in i själva tröskverket, där kärnorna skiljs från agnarna. På tröskan finns en spannmålstank som förvarar spannmålen tills den förs över till vagnar för att transporteras till spannmålssilo eller annat ställe för torkning. Några av de största varumärkena för tillverkning av skördetröskor är John Deere, Massey-Ferguson och New Holland.

Fälthackar

Fälthack används för att sönderfördela stråmaterial som gräs och örter eller majs som ska användas som foder. De mest allmänt förekommande hackarna är sådana som bogseras av en traktor, men även självgående hackar förekommer, även om de är rätt sällsynta i Sverige. Den fungerar på liknande sätt som tröskan, förutom att den i stället för att tröska grödan slår sönder den till små partiklar. Slåttermaskinen har också den en liknande funktion, men till skillnad från hacken så slår den inte sönder gräset efter att den kapat det. Även slåttermaskiner är ofta traktordragna.

Gödselspridning

Det finns två huvudtyper av gödsel som används, och det är naturgödsel och mineralgödsel. Fast naturgödsel består oftast av en blandning av halm och spillning från djur, medan flytgödsel är urin som i vissa fall blandas med vatten. Därför används olika maskiner för spridning av flyt- och fastgödsel. Mineralgödsel är en konstgödsel som kan innehålla mineraler som kalium, kväve och fosfor. Denna sprids ut på ytan av fältet med hjälp av ramp eller centrifugalspridare, och brukas sedan ner med hjälp av en harv.

Potatisodling

Potatisodling kräver en del speciella redskap och maskiner. Inom mer storskaligt jordbruk använder man maskiner till de flesta faser inom potatisodlingen. Maskiner som används är till exempel potatisupptagare, potatissättare och potatisgrävare. Vid potatisodling används även blastkross för att avbryta tillväxten av potatisen. Denna monteras oftast framme på traktorn.