Snömaskiner

Snö kan vara trevligt på många sätt, men den kan även medföra en hel del problem på gårdar och ute i trafiken. Oavsett vad man har för åsikt om snön så måste den tas bort för att man smidigt ska kunna ta sig fram. Vanliga snöskyfflar och spadar är naturligtvis för små för att kunna användas till större snöröjningsarbeten. Istället använder man olika typer av fordon, som till exempel traktor eller lastmaskin, när man ska röja snö på annat än privata vägar. Det är också vanligt att använda traktor för snöröjning på större gårdsplaner. För borttagning av snö finns det hjälpredskap som plog och schakt som man fäster framme på traktorn eller det fordon som man använder. Andra fordon som ofta används till att röja bort snö är lastmaskiner och schaktmaskiner. Dumprar kan användas till att frakta snön om den ska köras bort en längre väg.

snömaskiner

Snöplogar

Den kanske vanligast förekommande plogen är en så kallad diagonalplog, som föser snön åt ena sidan när man kör fram. Fördelen med den här plogen är att den tar bort snön från vägen och skjuter den över vägkanten utan att lämna någon kant på själva vägen. En annan typ av plog är spetsplogen, som är den ursprungliga plogformen. Den här typen av plog är kilformad, vilket innebär att snön skjuts till båda sidorna av fordonet när man plogar bort den. Spetsplogen är betydligt bättre att använda om det är ett tjockt och tungt lager snö som ska röjas bort, eftersom en diagonalplog i det här fallet orsakar att fordonet dras åt sidan i och med att den skjuter bort snön åt bara en sida. Moderna diagonalplogar kan manövreras med hydraulik så att man kan vrida plogen och ändra åt vilket håll den lutar. En ny typ av plog som håller på att bli allt vanligare är vikplogen. En vikplog är delad på mitten av bladet. Båda sidorna är justerbara, vilket gör att man kan använda plogen som diagonalplog eller spetsplog, där vinkeln kan peka utåt eller inåt i förhållande till fordonet, allt enligt vad som är mest lämpligt för just det ställe där man behöver röja snö.

Snöslunga

Snöslungor blir allt vanligare även privat, eftersom de kan underlätta arbetet med snön enormt. Jämfört med snöröjning för hand kräver snöslungor betydligt mindre kraft, och speciellt på större gårdsplaner är de ett väldigt bra hjälpmedel om man vill slippa svettas med vanliga snöskyfflar. För privat bruk används oftast mindre snöslungor som skuffas framåt på samma sätt som en gräsklippare, men det finns även modeller som kopplas på baktill på en traktor. Snöslungor arbetar vanligtvis i två steg, först luckras snön upp så att den blir lättare att slunga iväg, och sedan slungas den åt sidan. Snöfräs är en annan sorts maskin som fungerar på liknande sätt. Den dras med traktor och klarar av de flesta typer av snö, även våt och tung snö. Det finns även enstegsslungor som i allmänhet är mindre och billigare än tvåstegsslungor. Dessa fungerar bra om snön inte är alltför blöt.