Tillbehör för Djurhållning

I Sverige sköter vi och föder upp många olika sorters djur. De djur som främst förekommer på svenska gårdar är svin, kor, får, hästar och höns, och skötseln av dessa kräver olika typer av redskap och maskiner. Det som maskinerna gör är att de gör arbetet smidigare; sysslor som tidigare gjordes för hand eller av djuren själva, som till exempel mjölkning, ruvning, utfodring och så vidare, kan i dag enkelt utföras av maskiner. Till exempel finns det äggkläckningsmaskiner som ersätter den naturliga ruvningen på hönsgårdar. Dessa används för ägg från olika fågelarter, och det finns även modeller för hemmabruk. Förutom att de är till för att underlätta det dagliga arbetet på gården så är dagens maskiner alltid utvecklade med hänsyn till djurens välbefinnande. Även renligheten i utrymmena där djuren vistas är viktig för en bra miljö.

tillbehör för djurhållning

Foderhäckar

Foderhäckar finns i olika modeller för nöt, häst och får. I dessa placeras fodret så att djuren har lätt åtkomst till det. Det finns också foderhäckar med tak och täckta väggar som ger bättre skydd mot väder och vind. Foderhäckar för häst och nöt går att köpa med bogstöd som är till för att stödja djuren när de äter. För utfodring av kalvar finns kalvgömmor, det vill säga små hagar som är konstruerade så att endast kalvar ska rymmas att gå in och äta. I kalvgömman finns en foderbehållare som oftast fylls på uppifrån.

Mjölkmaskiner

För mekanisk mjölkning av kor finns det mjölkningsmaskiner som idag används av de flesta svenska bönder. En ännu ganska liten del av mjölkmaskinerna i Sverige är helt automatiska, vilket innebär att korna själva kan aktivera dem när de vill bli mjölkade. Det går till så att kon går in i ett bås där en robot sköter mjölkningen medan kon får stå och äta foder. Fodret är till för att locka kon till att gå in i mjölkningsmaskinen tillräckligt ofta. Beroende på märke kan en automatisk mjölkningsstation mjölka mellan 65 och 75 kor per dag. De största varumärkena för mjölkmaskiner är DeLaval, Lely, Westfarm och GEA Farm Technologies.

Bobcat

Bobcat är en liten kompaktlastare som är väldigt lämplig att använda i trånga utrymmen för att lyfta och flytta saker. Hjulen är vanligtvis låsta vid sidorna, vilket betyder att man kan välja att bara de vänstra hjulen ska snurra om man vill svänga åt höger och tvärtom. Det finns också modeller som har styrning på samtliga hjul. Framtill kan man koppla till exempel en skopa, gödselgrep eller gafflar, och en Bobcat är därför väldigt bra om man ska flytta till exempel jord eller gödsel. Kompaktlastare som Bobcat är lättare att hantera än konventionella lastmaskiner, som är betydligt större och klumpigare. Speciellt om det är relativt små mängder material som ska flyttas så är en mindre och lättare Bobcat ett smidigt alternativ.

Strömaskiner

Strömaskiner används för att sprida ut strö i kornas spiltor. Det finns även kombinationsmaskiner för spridning av strö och utfodring. Olika ströaggregat kan monteras för spridning av olika typer av strö, som till exempel halm eller spån.