Fordon för tuff terräng

Fordon som används i speciellt tuff terräng kallas ofta terrängfordon. Den här typen av fordon har en speciellt robust konstruktion som gör att det blir lättare att ta sig fram där det inte finns fina, välskötta vägar att köra på. Larvband är en aspekt som kan göra ett fordon mer lämpat för svåra underlag, som till exempel snö, sand eller jord. Banddrivna fordon går framåt på ett band som gör att marktrycket fördelas på en större yta, och det i sin tur gör det lättare för fordonet att förflytta sig på lösa material. Typiskt för de flesta typer av terrängfordon är att de har allhjulsdrift, och att de har hög markfrigång. Det är också vanligt att de är utrustade med differentialbroms, vilket gör det möjligt att sätta differentialväxeln ur funktion och i stället köra med det hjul som har bäst grepp, till exempel vid halka.

Snöskoter

fordon för tuff terräng

Larvbandet förhindrar att snöskotern sjunker ner i snön, vilket ett hjuldrivet fordon med stor sannolikhet skulle göra. Snöskotern används både som arbetsfordon och inom turistnäring. Som arbetsfordon används den till exempel inom rennäring, naturbevakning och skogsbruk. Inom turism och rekreation används snöskotern bland annat för en mängd olika arbetsuppgifter på stugbyar och på skidorter. Snöskoter används också privat som ett behändigt transportmedel för att komma ut i skog och natur på vintern.

Bandvagn

Bandvagnen utvecklades ursprungligen för militärt bruk och används även i dag främst inom det militära. De första modellerna var till för transport i öknen under andra världskriget. Numera används bandvagnar även bland annat av räddningsverket och för transport av snö. Bandvagnar är som namnet antyder banddrivna fordon och är därför särskilt anpassade för att kunna ta sig fram i tuff terräng. Snövessla är en typ av terrängfordon som har mycket gemensamt med bandvagnen. Den är utvecklad för att ta sig fram på snö och används ofta vid preparering av backar för slalomåkning och av leder för längdskidåkning på skidorter. Den används också privat för ändamål i snörik miljö där en vanlig personbil inte räcker till.

Terrängbilar

fordon för tuff terräng

Jeep är en terrängbil som egentligen är en modell som tillhör amerikanska Chrysler Corporation. Namnet används på svenska och många andra språk för att beteckna terränggående bilar i en allmän bemärkelse. De första jeeparna såldes till den amerikanska militären. Tillverkningen av jeepar var väldigt stor under andra världskriget, och märket har fortsatt betydelse inom det militära i flera länder. Jeepar, som till exempel Land Rover och Ford Bronco, används också som familjebilar. Terrängbilar i olika storlekar är vanliga inom Försvarsmakten.

Fyrhjuling

Även fyrhjulingar användes främst inom militären när de först började tillverkas. Fyrhjulingar används i olika typer av tuff terräng, såsom i skogsterräng och på sanddyner. Körning i terräng med motorfordon är förbjuden i Sverige, med några undantag. Enligt Transportstyrelsen får fyrhjulingar användas i vissa typer av yrkesrelaterade ärenden, inom anläggningsarbete, inom djuruppfödning eller när man ska hämta ett fällt djur från platsen där det sköts. Fyrhjulingar finns i många olika typer, och därför är det bra att ha koll på vad ens eget fordon är registrerat som.