Maskiner för jordbruk och entreprenad

Välkommen till den här sidan med information om maskiner för jordbruk och entreprenad. Här hittar du det mesta du behöver veta om flera olika typer av fordon och hjälpredskap som används inom jordbruk, djurhållning och anläggningsarbeten med mera. I de olika artiklarna tar vi bland annat upp jordbruksmaskiner som till exempel traktor, lastmaskiner, snömaskiner och fordon för tuff terräng. I och med att fler och fler arbetsmoment håller på att mekaniseras hela tiden, blir maskinerna till en allt viktigare del i många typer av arbeten, både hemma på gården eller tomten och i produktion, vägarbeten och andra offentliga arbeten. Det kan handla om specifika uppgifter som att harva eller tröska, eller mer allmänt om att lyfta eller transportera någonting från en plats till en annan.

Maskiner för jordbruk

maskiner för jordbruk entreprenad

Jordbruket har länge varit beroende av maskiner. Allt eftersom det blir mera storskaligt, och mer och mer arbete krävs av varje enskild jordbrukare, så spelar maskinerna en allt större roll för arbetet. Många sysslor som tidigare gjordes för hand då en större andel av befolkningen var sysselsatt med jordbruk, görs i dag av maskiner. Den absolut viktigaste enskilda maskinen inom jordbruket är traktorn. Genom att fästa olika typer av redskap i fram eller bak på traktorn kan man få den att utföra nästan allt som behöver göras på en gård. Med traktorn kan man till exempel använda pallgafflar till att flytta pallar, dra balpress för att göra balar, harva eller ploga. Traktorn används också för spridning av gödsel och för sådd.

Maskiner för anläggningsplatser

På byggarbetsplatser är det viktigt att kunna flytta stora föremål och stora massor av material. Lastmaskiner som hjullastare och bandlastare är vanliga för lastning och lyftning. Speciellt mindre hjulförsedda lastmaskiner som Bobcat är behändiga för många typer av uppgifter. Vid vägarbeten måste man ofta gräva bort och fylla på jord när man preparerar ett område för ny väg. Grävmaskiner lämpar sig bättre än till exempel lastmaskiner med skopa till den här sortens uppgift, eftersom de har kapaciteten att gräva betydligt djupare. Grävmaskiner i mindre modeller används även i parker och mindre vägarbeten.

Terrängfordon

Det har i alla tider varit viktigt att kunna ta sig fram i oländig terräng. I synnerhet för militärt bruk har man utvecklat många olika typer av terrängfordon, som sedan använts som modeller för andra fordon. Mindre fordon som snöskoter och fyrhjuling används framför allt i stugbyar och på skidorter, samt inom djurhållning.